Autoschade de Peulen

Vervangend vervoer

Vervangend vervoer

Laat u de schade aan uw auto bij Autoschade De Peulen repareren, dan kunt u bijna altijd rekenen op vervangend vervoer. Onze jonge en betrouwbare personen- en bedrijfswagens staan voor u klaar. Afhankelijk van de wijze waarop u verzekerd bent, is dit vervangend vervoer voor u in veel gevallen kosteloos. Terwijl aan uw auto gewerkt wordt, blijft u mobiel.

Bij een cascoverzekering heeft uw verzekeraar meestal een mobiliteitsregeling in uw polis of bijsluiter vastgelegd. Bent u WA of WA+ verzekerd, dan speelt de schuldvraag een rol. Wie schuldig wordt geacht aan het ongeval kan geen vervangende vervoerskosten claimen.

Bent u niet aansprakelijk dan betaalt u evengoed nog 25% van de vervangend vervoer kosten. Waarom? Men gaat ervan uit dat u kosten uitspaart, doordat u uw eigen auto niet gebruikt. 25% is een redelijk percentage.

Let op! Als benadeelde heeft u een schadebeperkingsplicht. Dit betekent dat u:

  1. Een soortgelijke auto moet huren; een mindere mag ook.
  2. De huurtermijn zo kort mogelijk moet houden. Deze mag niet langer duren dan de technische reparatieduur.

vervangend-vervoer-300x226Haal en brengservice

Bent u niet in de gelegenheid de auto naar ons te brengen en/of na herstel weer op te halen? Dan kunt u gebruik maken van de haal- en brengservice. Wij kunnen binnen een straal van 25 km rond uw woon- of werkadres ophalen en na herstel weer afleveren.

Let op! Deze service wordt geboden door de Schadegarantbedrijven indien u de afspraak voor herstel rechtstreeks met het autoschadeherstelbedrijf maakt. Laat u de auto herstellen door tussenkomst van uw dealer, dan is deze service niet altijd beschikbaar.